Krótkie podsumowanie projektu na dzień dzisiejszy...


Data dodania: 2011-04-27 08:44:17

W ramach działań związanych z realizacją projektu pn „Nauczyciel w przedsiębiorstwie” przeprowadzono czynności informacyjne oraz promocyjne na obszarze województwa opolskiego oraz dolnośląskiego celem rekrutacji nauczycieli i przedsiębiorstw w wyżej wymienionych województwach. Przeprowadzono spotkania z udziałem nauczycieli kształcenia zawodowego oraz przedsiębiorców, na których przedstawiono ideę oraz sposób realizacji projektu w poszczególnych fazach, zamieszczono ogłoszenia w prasie lokalnej oraz rozesłano ulotki promocyjno-informacyjne do szkół kształcenia zawodowego oraz przedsiębiorstw na terenie objętym projektem.

Więcej w rozwinięciu informacji...
+ więcej

Sprawozdania z wyjazdów studyjnych


Data dodania: 2011-04-26 17:26:00

+ więcej

Wyjazd studyjny branża budowlana


Data dodania: 2010-08-27 15:04:53

W związku z wyjazdem studyjnym grupy z branży:
w załaczeniu program wyjazdu w wersji elektronicznej do pobrania.

Zbiórka grupy zgodnie z godzinami i datami podanymi w programie.

Miłego wyjazdu
Łukasz Żmuda
Kierownik projektu Nauczyciel w przedsiębiorstwie
+ więcej

Wyjazd studyjny branża cukiernicza


Data dodania: 2010-08-26 18:37:28

W związku z wyjazdem studyjnym grupy z branży
w załaczeniu program wyjazdu w wersji elektronicznej do pobrania. Zbiórka grupy zgodnie z godzinami i datami podanymi w programie.

Miłego wyjazdu
Łukasz Żmuda
Kierownik projektu Nauczyciel w przedsiębiorstwie
+ więcej

Wyjazd studyjny branża stolarska


Data dodania: 2010-08-20 12:43:19

W związku z wyjazdem studyjnym grupy z branży:
w załaczeniu program wyjazdu w wersji elektronicznej do pobrania. Zbiórka grupy zgodnie z godzinami i datami podanymi w programie.

Miłego wyjazdu
Łukasz Żmuda
Kierownik projektu Nauczyciel w przedsiębiorstwie

+ więcej

Strona 1 z 3


dol